Biblioteka

Pierwsza biblioteka gminna na terenie dzisiejszej gminy Linia powstała w Strzepczu 16 marca 1948 r. w siedzibie Zarządu Gminy. Obowiązki bibliotekarki powierzono nauczycielce Marii Richert. Do 31.01.1999 r. siedzibą biblioteki był lokal przy obecnej ulicy ks. Józefa Rotty w domu państwa Kos. Następnie biblioteka została przeniesiona do budynku Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego (dziś Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy), a w VII 2000 r. do lokalu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Biblioteka zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę – gminna, gromadzka. Obecnie biblioteka w Strzepczu jest filią Biblioteki Publicznej Gminy Linia. 4 kwietnia 2002 roku Rada Gminy Linia podjęła uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Linia, składającej się z biblioteki w Lini i filii w Strzepczu.

Biblioteka w Lini została założona w marcu 1958 r. Obowiązki bibliotekarki objęła wówczas Stanisława Mach, która pełniła je aż do emerytury w roku 2000. Lokalizację biblioteka zmieniała ośmiokrotnie. Były to kolejno: budynki GS, budynki prywatne i lokale w siedzibie gminy. Pomieszczenia w gminie były zmieniane aż trzykrotnie. Kolejną lokalizacją były budynki prywatne na ul. Długiej i Łąkowej. Ostatnią zmianą jaka nastąpiła było przeniesienie biblioteki do lokalu gminnego przy ulicy Szkolnej, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

Zmieniali się również bibliotekarze:

W Strzepczu:

Maria Richert – od 16.03.1948 r.
Klemens Myszka – do 31.12.1950 r.
Bogumiła Górczyńska – od 1.09.1951
Adelajda Hirsch – I półrocze 1952 r.
Anna Gostomska – od II półrocza 1952 r.
Danuta Miecznikowska – od 1.07.1956 r. do 31.08.1959 r.
Krystyna Januchowska (Talarczyk) – od 1.09.1959 r. do 30.06.1978 r.
Krystyna Jurek – od 1.07.1978 r. do 30.04.2004 r.
Zofia Cierocka – od 1.05.2004 r.

W Lini:

Stanisława Mach – od 1958 do 2000 r.
Jaromira Labudda – od 1.09.2000 r. do 31.10.2005 r.
Beata Kostuch – od 1.11.2005 r.