Dofinansowanie zakupu sprzętu do biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Linia jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono komputery, urządzenia wielofunkcyjne, router, zasilacze awaryjne UPS i oprogramowanie antywirusowe. Koszt ogółem zadania wyniósł 35369,99 zł, z tego 30000 zł dofinansowania z Instytutu Książki.