Warsztaty „Oszczędzanie i inwestowanie”

Aktualności | 10 kwietnia 2015 15:10

10 kwietnia 2015 r. odbyły się ostatnie warsztaty w projekcie „Na swoje konto”. Tym razem p. Ewa ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej wprowadziła uczestników w trudny problem pomnażania oszczędności. Wyjaśniła pojęcia produktów oszczędnościowych (lokaty, obligacje) i inwestycyjnych (akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych, nieruchomości, zakup walut i złota). Podczas ćwiczeń młodzież nauczyła się obliczania jaką kwotę zyskamy przeznaczając na lokatę określoną kwotę w zależności od oprocentowania i częstotliwości kapitalizacji odsetek. Każdy miał okazję przekonać się czy jest oszczędny wypełniając test. Uczestnicy dowiedzieli się jak ograniczać ryzyko swoich inwestycji stosując zasadę dywersyfikacji.

Zobacz zdjęcia