Ukraińska półeczka

Aktualności | 10 października 2022 12:29

Tak jak wiele Bibliotek i nasza bierze udział w projekcie „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”, realizowanym przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki. 

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do literatury w języku ojczystym uchodźcom z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie. 

W imieniu naszych ukraińskich czytelników bardzo dziękujemy. 

#podarujksiazkeukrainskimdzieciom

#fundacjametropoliadzieci