Wyzwanie dla umysłu – John Bremner, Philip Carter, Ken Russell

W niniejszej książce przyglądamy się zagadnieniom związanym z samymi testami inteligencji, jak również ze zdolnościami, które mają one mierzyć. Test składa się z trzech rodzajów zadań – werbalnych, numerycznych i wzrokowo-przestrzennych. Łączny wynik zestawia się następnie ze średnią krajową.

Wypożycz książkę