Finał projektu „Liński salonik poetycki”

Aktualności | 13 grudnia 2018 10:16

Dnia 12.12.2018 r. w Bibliotece w Lini odbyła się uroczystość podsumowania projektu popularyzującego poezję wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. W czasie od sierpnia do grudnia w szkołach i bibliotekach odbyły się warsztaty artystyczne (muzyczne, recytatorskie, filmowe i plastyczne), gra terenowa i spotkania autorskie. Podczas finału uczestnicy przedstawili relacje i wrażenia z zajęć, zaprezentowane zostały również efekty pracy młodzieży: prace plastyczne, wiersze, nagrania muzyczne i filmy. Wyróżnieni w konkursie filmowym, plastycznym i literackim odebrali swoje zasłużone nagrody wręczone przez panią wójt Bogusławę Engelbrecht i wicewójt Astridę Kaczyńską. Ich prace zostały wysoko ocenione przez zgromadzoną publiczność. Dyrektor Biblioteki Zofia Cierocka podziękowała dyrektorom i nauczycielom współpracującym przy realizacji projektu. 

Projekt został zrealizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

Zobacz zdjęcia