Finał projektu „Idziemy na zakupy”

Aktualności | 1 lipca 2013 13:22

Dnia 26 czerwca odbył się finał naszej półrocznej pracy w ramach projektu. Uczestnicy zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności relację z warsztatów, podejmowanych działań oraz wyniki prac grup. Wiele emocji wzbudziły filmy o odżywianiu młodzieży i o reklamacji, a także temat używek wśród młodych konsumentów. Dorośli otrzymali ulotki z propozycjami działań zmniejszających zagrożenia związane z alkoholem podczas wypoczynku młodzieży. Komentarze naszych gości potwierdzają, że wybrane przez nas problemy są ważne, a podjęte działania wymagają kontynuacji. Młodzież otrzymała certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz nagrody. Po prezentacji odbył się poczęstunek. Następnie pojechaliśmy do Gdańska na dalszy ciąg świętowania projektu – do kina i do restauracji.

Finał

Świętowanie