Dołącz do zbiórki pamiątek dla Muzeum Historii Polski

Aktualności | 9 sierpnia 2017 15:07

Biblioteka Publiczna Gminy Linia włączyła się w ogólnoświatową społeczną akcję zbierania pamiątek historycznych ”Małe Wielkie Historie”. Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Mogą to być obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych. Wszyscy zainteresowani otrzymają w Bibliotece okolicznościową pocztówkę nt. zbiórki.

Zobacz więcej