Bajkopisarstwo, czyli retoryka młodego człowieka

Aktualności | 15 listopada 2017 10:32

Dnia 14 listopada 2017 r. gościliśmy pisarza, mówcę i aktora Michała Zawadkę, który przeprowadził warsztaty dla dwóch grup dzieci. Prowadzący zajęcia zachęcał uczestników do dbania o różnorodne i bogate słownictwo. Udzielał wskazówek jak być zrozumiałym dla innych. Podkreślił wagę pięknego czytania i wypowiadania się. Nasz gość w sposób spontaniczny i profesjonalny pobudzał wyobraźnię dzieci, rozwijając umiejętności opowiadania i "malowania słowem" - tak przydatne w codziennej komunikacji. Dzieci dowiedziały się, jak aktorzy i mówcy przygotowują się do swoich wystąpień, wzięły udział w rozgrzewaniu aparatu mowy, gimnastyce języka i przepony. Na zakończenie spotkania autor przeczytał fragmenty swoich książek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz zdjęcia