Słownik eufemizmów polskich - Anna Dąbrowska

Książki | 15 listopada 2018 15:28

 Autorka przyjęła dość ogólne rozumienie eufemizmu - jako wyrazu lub wyrażenia neutralnego lub nacechowanego pozytywnie, używanego w miejsce innego, na który nałożone zostało pewne tabu. Dzięki temu słownik zawiera nie tylko łagodzące zastępniki wyrazów obscenicznych, ale i innych, których mówiący chciałby z jakiegoś powodu uniknąć.

Więcej książek:

Zobacz inne wpisy »

Zobacz nowości książkowe »