Nowe książki od Instytutu Pamięci Narodowej

Aktualności | 2 lipca 2020 10:31

Biblioteka w Lini wzbogaciła swoje zbiory w ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Biblioteka na to czeka”. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.

Pamiętając, że książka żyje tylko wtedy, kiedy jest czytana, zapraszamy czytelników do biblioteki!