Biblioteka w „Kraszewski – Komputery dla bibliotek”

Aktualności | 10 grudnia 2013 15:43

Nasza Biblioteka pozyskała dotację w wysokości 12 000 zł na projekt „Wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Linia w nowoczesny sprzęt komputerowy” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Instytut Książki „Kraszewski – Komputery dla bibliotek 2013”. Projekt ma na celu podniesienie standardu wyposażenia Biblioteki poprzez zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego z zapasem tonerów. Wymieniony sprzęt będzie wykorzystywany do opracowywania zbiorów, udostępniania katalogu on-line i obsługi użytkowników.