Lekcja biblioteczna dla kl. II SP w Niepoczołowicach

Aktualności | 16 maja 2014 12:07

Dnia 16 maja 2014 r. w Linii odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej im. Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach na temat „Biblioteka w Bibliotece”. Dzieci zaciekawione dużym zasobem woluminów chętnie oglądały, po czym wypożyczały książki . Osoby, które nie były zapisane do biblioteki chętnie zabrały kartę czytelnika do domu. Każdy opowiedział o swoich najlepszych bajkach. Pokazaliśmy też bezpłatny internetowy kurs języka angielskiego w naszej bibliotece dla wszystkich chętnych uczniów w wieku od 6-12 lat. Dla każdego dziecka zostały przygotowane prośby książek oraz zakładki. Nauczyciele oraz dzieci były bardzo zadowolone i chętne do dalszej współpracy. W podziękowaniu za rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci Biblioteka otrzymała podziękowanie od wychowawców i uczniów Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach.

Zobacz zdjęcia