Konferencja w Lini

Aktualności | 9 sierpnia 2007 16:08

9 sierpnia 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lini odbyła się konferencja bibliotekarzy powiatu wejherowskiego. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i pracownicy bibliotek gminnych, miejskich i biblioteki powiatowej na czele z panią dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Gośćmi byli również naczelnik Wydziału Kultury starostwa pan Tomasz Fopke, sekretarz Gminy Linia pani Mirosława Kuberna oraz gospodarz GOK pan Edmund Szymikowski.  Pani dyrektor D. Balcerowicz przedstawiła multimedialną prezentację możliwości pozyskiwania z różnych źródeł środków na działalność kulturalno-oświatową bibliotek. Omówiono również możliwości wspólnego aplikowania bibliotek o dotacje.  Pan T. Fopke przedstawił kalendarz zbliżających się imprez kulturalnych w powiecie wejherowskim i zaprosił do uczestnictwa w wielu interesujących spotkaniach.  Pani instruktor Renata Szkoła z PiMBP w Wejherowie przedstawiła bibliotekarzom ostatnie zmiany w uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej.  Omówione zostały też możliwości przekazywania zbędnych książek z biblioteki powiatowej do innych bibliotek oraz sprawy bieżące.  Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć przedstawiająca uroki okolicy. Goście otrzymali materiały promujące naszą gminę, odwiedzili kościół w Lini, obelisk upamiętniający ks. kanonika Bazylego Olęckiego oraz miejscową bibliotekę. Mamy nadzieję, że uczestnicy konferencji będą mile wspominać pobyt w naszej gminie.