Język angielski w Bibliotece

Aktualności | 17 grudnia 2013 15:42

Już trzeci rok nasi młodzi czytelnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego z pomocą internetowego kursu FunEnglish.pl. Na zajęcia dwa razy w tygodniu w Linii uczęszcza 17, a w Strzepczu 11 uczniów z klas od I do VI. Dzieci korzystają z bogatego zasobu filmów, ćwiczeń, gier, piosenek, dialogów dostępnych na stronie internetowej FunEnglish. Można powiedzieć, że w nauce angielskiego nasi czytelnicy są potęgą. W rankingu kursu Biblioteka w Linii zajmuje 1. miejsce w województwie i w całym kraju, a Biblioteka w Strzepczu odpowiednio 5 i 17 miejsce wśród 826 notowanych bibliotek.