Inauguracja projektu „Moje strony – dobre strony”

Aktualności | 20 stycznia 2014 15:25

Rozpoczęliśmy realizację projektu dla młodzieży gimnazjalnej w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse”.  15 stycznia w Bibliotece w Strzepczu odbyło się pierwsze spotkanie 15-osobowej grupy uczestników tegorocznego projektu. Młodzież zapoznała się szczegółowo z harmonogramem zaplanowanych działań, podzieliła się na 3 grupy oraz wybrała zadania grupowe. Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy obejrzeli przykładowe filmy animowane Roberta Turło, który będzie prowadził cykl warsztatów. Sformułowali również zasady, które mają pomóc w dobrej współpracy i zapewnić osiągnięcie założonych efektów. Do przestrzegania tego kontraktu zobowiązali się własnoręcznym podpisem.