„Akademia Eksperymentu” w naszej bibliotece

Aktualności | 21 stycznia 2019 13:15

Z wielką satysfakcją oraz przyjemnością informujemy że nasz projekt „Akademia Eksperymentu” uzyskał dofinansowanie Fundacji BGK w ramach programu „Na dobry początek”.  Projekt ma na celu zainteresowanie dzieci w wieku 5-9 lat naukami przyrodniczymi, zachęcenie do odkrywania tajemnic przyrody oraz wyzwalanie u dzieci naturalnej ciekawości świata. Stworzymy dzieciom okazję do zrozumienia zjawisk fizycznych i procesów chemicznych poprzez przeprowadzanie przez nich (indywidualnie i małych grupach) bezpiecznych doświadczeń oraz interpretowanie wyników tych doświadczeń. Pragniemy, aby uczestnicy umieli rozpoznawać elementy flory i fauny leśnej oraz uwrażliwić ich na problem chemizacji żywności. W ramach projektu zakupimy sprzęt do zajęć oraz zestaw książek dla dzieci z zakresu nauk przyrodniczych – zoologia, botanika, ekologia, astronomia.