60 lat Biblioteki

Aktualności | 7 lutego 2010 11:39

18 marca 2008 r. w Sali Gminnego Domu Kultury w Lini świętowaliśmy 60. rocznicę powstania biblioteki w gminie Linia. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: z-ca wójta Bogusława Engelbrecht, przewodniczący Rady Gminy Linia Stanisław Bigus, radni, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Tomasz Fopke, sołtysi sołectw gminy Linia, dyrektorzy szkół.  W trakcie uroczystości odbył się wykład pani dyr. PiMBP w Wejherowie Danuty Balcerowicz na temat życia i twórczości Aleksandra Majkowskiego. Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Linia Zofia Cierocka przedstawiła historię i teraźniejszość biblioteki.  Zasłużone bibliotekarki, panie Stanisława Mach (42 lata pracy w bibliotece w Lini) i Krystyna Jurek (26 lat pracy w Strzepczu), otrzymały specjalne podziękowania. Na ręce kierownika goście złożyli wiele podziękowań i miłych życzeń dla biblioteki. Wręczono również nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym na ekslibris biblioteki.  Spotkanie uświetnił występ chóru Pięciolinia z Lini.

Zobacz zdjęcia