22 - 28. 09.2013 r. — Tydzień Zakazanych Książek!

Aktualności | 20 września 2013 16:00

Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie, jako prawo podstawowe, w pewien sposób są z niego dumni - jako z uosobienia ich wolności. Nasza Biblioteka włącza się w akcję. Zachęcamy do zapoznania się z książkami, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej etc. oraz do zainteresowania się ciekawymi przypadkami z historii literatury. Czy wiecie, że wśród autorów zakazanych książek można znaleźć nawet Williama Szekspira? A przyczyną cenzury może być nawet niewinna butelka wina w koszyku Czerwonego Kapturka?